Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzczonów

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Krzczonowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Kierownika
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.