Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzczonów

Oświadczenia majątkowe radnych

rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za rok 2016
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Komisja Rewizyjna
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014
Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
oświadczenie majątkowe Radnego Gminy złożone za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe - początek kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji, stan na 21.09.2014r.