Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzczonów

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Ryszard Bury Stanowisko: Członek komisji
119 0
Alfreda Zaborek Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 561-42-63
119 0
Bogumiła Wójcik Stanowisko: Przewodnicząca komisji
Telefon: 566-41-83
119 0
Danuta Zarzycka Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 566-45-60
119 0
Elżbieta Zakrzewska Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 566-43-45
119 0
Jan Mełgieś Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 566-45-38
120 0
Elżbieta Zakrzewska Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 566-43-45
120 0
Waldemar Kłodnicki Stanowisko: Członek komisji
120 0
Alfreda Zaborek Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 561-42-63
120 0
Bogumiła Wójcik Stanowisko: Przewodnicząca komisji
Telefon: 566-41-83
120 0
Andrzej Bartnik Stanowisko: Członek komisji
120 0
Alfreda Zaborek Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
Telefon: 561-42-63
121 1
Barbara Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
0 2
Ewa Kłodnicka Stanowisko: Członek Komisji
0 3
Andrzej Bartnik Stanowisko: Członek Komisji
121 4
Anna Jędruch Stanowisko: Członek Komisji
121 5
Henryk Podsiadły Stanowisko: Członek Komisji
121 6
Ewa Kłodnicka Stanowisko: Członek Komisji
119 7
Barbara Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
119 8
Ewa Kłodnicka Stanowisko: Członek Komisji
120 9
Barbara Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
120 10
Kinga Krawczyk 511 11
Katarzyna Trzcińska 511 12
Zbigniew Sobiech 511 13
Wojciech Łoński 511 14
Wiesława Chyrchel 511 15
Waldemar Kłodnicki 511 16
Kinga Krawczyk 908 17
Wojciech Łoński 908 18
Tomasz Flis 908 19
Tomasz Wargol 908 20
Paweł Mazurek 908 21