Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzczonów

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzczonów prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r.  poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzczonów:

 

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Urząd Gminy  w Krzczonowie, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów, tel. 81-566-40-51.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
 • informację o rejestrze, rejestr  oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzczonowie,
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
 • każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe  instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów,
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 1. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony  zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:

 90 8685 0001 0011 4185 2000 0130

 1. Do wniosku o wydanie  poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
 2. Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Gminy Krzczonów

ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów

                tel. 81-566-40-51.

 1. Dokumenty do pobrania:
 • Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Krzczonów
 • Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzczonowie
Szukaj dokumentów
od do