Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzczonów

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wójt Gminy
Adres komórki
Spokojna 7, 23-110 Krzczonów
Telefon
(081) 566-40-51
(081) 566-40-53
Fax
(081) 566-40-93
Email

Informacje dodatkowe

Do podstawowych kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2.  nadzorowanie realizacji budżetu,
 3. udzielanie    upoważnień  w  sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 4. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących   zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. wydawanie zarządzeń
 6. reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 7. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym zgodnie z przepisami prawa,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady,
 14. współpraca z organami nadzoru,
 15. wykonywanie  czynności  prawnych wynikających z  ustawy o  ochronie informacji  niejawnych.
 16. pełnienie funkcji administratora danych osobowych.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Pawlak Michał
Data wytworzenia informacji:
06-12-2012
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
06-12-2012